Calendarul Crestin Ortodox in anul 2021
Vedeti cand cade Pastele, Craciunul, Rusaliile, Boboteza, Sfantul Andrei, Sfanta Maria in anul 2020 si cand cad cele mai importante sarbatori religioase Crestin - Ortodoxe.

Calendarul Romano Catolic 2021   |    Calendarul Greco Catolic 2021


In ce zi si ce luna cade Pastele in 2022
Sarbatoarea de Paste Ortodox in anul 2022 va fi in luna aprilie... cititi mai multe.
Sarbatoarea de Paste Catolic in anul 2022 va fi in luna aprilie... cititi mai multe.


Care sunt zilele libere legale in 2022? Calendarul sarbatorilor legale 2022.
1 ianuarie, 2 ianuarie — Anul Nou
24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române
Vedeti toate zilele libere legaleCalendarul Crestin Ortodox in anul 2020


Calendarul Crestin Ortodox 2019Calendarul Crestin Ortodox pe anul 2018 in format printabil PDF - Descarcă.

Calendarul Romano Catolic pe anul 2018 in format printabil PDF - In curand.

Calendarul 2018 romanesc PDF printabil - Descarcă.

Calendarul 2018 romanesc PDF printabil care contine imagini cu caini - Descarcă.

Calendarul sarbatorilor legale in 2018 in format printabil PDF. Descarca.


joi, 2 septembrie 2021

Calendar Greco-Catolic 2021

 Calendar Greco Catolic pentru anul 2021. Vedeți când pică sărbătorile mari în calendarul greco catolic cum ar Paștele greco catolic, când sunt Floriile catolice în 2021, când este tăierea împrejur a Domnului Nostru Isus Hristos, când este sărbătoarea Boboteaza (Botezul Domnului), Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură Aur, când este Întâmpinarea Domnului, când este Crăciunul greco-catolic în anul 2021 și altele.


 Calendar Greco-Catolic IANUARIE 2021

1 V TĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS. Sf. Vasile cel Mare. EvU Io 10,9-16; Ap Col 2,8-12; Ev Lc 2,20-21.40-52. Anul Nou civil. Te Deum. Harți.
2 S Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului. Sf. papă Silvestru.
3 D DUMINICA DINAINTEA BOTEZULUI DOMNULUI. Sf. pf. Malahia; Sf. m. Gordiu. G 5; EvÎ 8; Ap 2Tim 4,5-8; Ev Mc 1,1-8.
4 L Adunarea celor 70 Apostoli. Sf. cuv. Teoctist.
5 M Ajunul Botezului Domnului. Sf. m. Teopempt și Teona; Sf. cuv. Sinclitica. Post și ajun.
6 M BOTEZUL DOMNULUI (Boboteaza) EvU Mc 1,9-11; Ap Tit 2,11-14.3,4-7; Ev Mt 3,13-17. Sfințirea Mare a apei.
7 J SF. PF. IOAN BOTEZĂTORUL; Sf. Nichita de Remesiana, Apostolul daco-romanilor. EvU Lc 3,2-18; Ap Fap 19,1-8; Ev Io 1,29-34.
8 V Sf. cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. cuv. Domnica.
9 S Sâmbăta după Botezul Domnului. Sf. m. Polieuct.
10 D DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI. Sf. Grigore de Nissa; Sf. cuv. pr. Marcian; Sf. ep. Domețian. G 6; EvÎ 9; Ap Ef 4,7-13; Ev Mt 4,12-17.
11 L Sf. cuv. Teodosie cel Mare.
12 M Sf. m. Tatiana.
13 M Sf. m. Ermil și Stratonic.
14 J Sf. cuv. m. din Sinai și Rait.
15 V Sf. cuv. Pavel din Teba; Sf. cuv. Ioan Colibașul.
16 S Cinstirea lanțului Sf. Apostol Petru.
17 D DUMINICA 29 dR (a Vindecării celor 10 leproși). Sf. cuv. Antonie cel Mare. G 7; EvÎ 10; Ap Col 3,4-11; Ev Lc 17,12-19.
18 L Sf. aep. Atanasie și Chiril. Începe Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor.
19 M Sf. cuv. Macarie Egipteanul; Sf. aep. Arsenie.
20 M Sf. Eftimie cel Mare.
21 J Sf. cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. m. Neofit; [Sf. m. Agneza].
22 V Sf. ap. Timotei; Sf. m. Anastasie Persanul.
23 S Sf. m. Clement și Agatanghel.
24 D DUMINICA 31 dR (a Vindecării orbului din Ierihon). Sf. cuv. Xenia; [Sf. ep. Francisc de Sales]. G 8; EvÎ 11; Ap 1Tim 1,15-17; Ev Lc 18,35-43.
25 L Sf. aep. Grigore din Nazianz; Sf. ep. m. Bretanion din Tomis. Se încheie Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor.
26 M Sf. cuv. Xenofont și familia sa.
27 M Aducerea moaștelor Sf. Ioan Gură de Aur
28 J Sf. cuv. Efrem Sirul; [Sf. Toma de Aquino].
29 V Aducerea moaștelor Sf. ep. Ignațiu Teoforul.
30 S SF. TREI IERARHI, VASILE CEL MARE, GRIGORE TEOLOGUL ȘI IOAN GURĂ DE AUR; Sf. m. papă Hipolit. EvU Io 10,9-16; Ap Evr 13,7-16; Ev Mt 5,14-19.
31 D DUMINICA 32 dR (a lui Zaheu). Sf. m. Chir și Ioan, doctori fără plată; [Sf. Ioan Bosco]. G 1; EvÎ 1; Ap 1Tim 4,9-15; Ev Lc 19,1-10.

 Calendar Greco-Catolic FEBRUARIE 2021

1 L Sf. m. Trifon.
2 M ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI ÎN TEMPLU. EvU Lc 2,25-32; Ap Evr 7,7-17; Ev Lc 2,22-40. Ziua Vieții Consacrate.
3 M Dreptul Simeon și profetesa Ana.
4 J Sf. cuv. Isidor Pelusiotul.
5 V Sf. m. Agata.
6 S Sf. ep. Vucol al Smirnei; Sf. m. Iulian.
7 D DUMINICA 16 dR (a Pildei talanților). Sf. ep. Partenie; Sf. cuv. Luca. G 2; EvÎ 2; Ap 2Cor 6,1-10; Ev Mt 25,14-30.
8 L Sf. m. Teodor Stratilat; Sf. pf. Zaharia.
9 M Sf. m. Nichifor.
10 M Sf. m. Haralambie; [Sf. Scolastica].
11 J Sf. ep. m. Vlasie; [Prima apariție a Sfintei Fecioare la Lourdes].
12 V Sf. aep. Meletie al Antiohiei.
13 S Sf. cuv. Martinian.
14 D DUMINICA 17 dR (a Cananeencei). Sf. cuv. Auxențiu; [Sf. Chiril și Metodiu – patronii Europei]. G 3; EvÎ 3; Ap 2Cor 6,16-7,1; Ev Mt 15,21-28.
15 L Sf. ap. Onisim.
16 M Sf. m. Pamfil și cei împreună cu el.
17 M Sf. m. Teodor Tiron.
18 J Sf. papă Leon.
19 V Sf. ap. Arhip, Filimon și Apfia.
20 S Sf. ep. Leon al Cataniei.
21 D DUMINICA 33 dR (a Vameșului și Fariseului). Sf. cuv. Timotei; Sf. Eustatie al Antiochiei. G 4; EvÎ 4; Ap 2Tim 3,10-15; Ev Lc 18,10-14.
22 L Aflarea moaștelor m. din Eughenion.
23 M Sf. ep. m. Policarp al Smirnei.
24 M Întâia și a doua găsire a capului Sf. Ioan Botezătorul. Harți.
25 J Sf. aep. Tarasie al Constantinopolului.
26 V Sf. ep. Porfirie al Gazei. Harți.
27 S Sf. cuv. Procopie Decapolitul.
28 D DUMINICA 34 dR (a Fiului risipitor). Sf. cuv. m. Vasile; Sf. cuv. Casian Romanul. G 6; EvÎ 6; Ap 1Cor 6,12-20; Ev Lc 15,11-32.

 Calendar Greco-Catolic MARTIE 2021

1 L Sf. cuv. m. Eudochia.
2 M Sf. ep. m. Teodot al Cirenei.
3 M Sf. m. Eutropie, Cleonic și Vasilisc.
4 J Sf. cuv. Gherasim de la Iordan.
5 V Sf. cuv. m. Conon.
6 S Cei 42 m. din Amoreea. Pomenirea tuturor morților.
7 D DUMINICA LĂSATULUI SEC DE CARNE (a Înfricoșătoarei judecăți). Sf. ep. m. Efrem, Vasile, Eugen, Agatodor, Capiton, Eterin și Elpidiu din Cherson. G 7; EvÎ 7; Ap 1Cor 8,8-9,2; Ev Mt 25,31-46.
8 L Sf. ep. Teofilact al Nicomidiei.
9 M Sf. 40 m. din Lacul Sebaste.
10 M Sf. m. Quadrat, Ciprian și Dionisie. Harți lactate.
11 J Sf. aep. Sofronie al Ierusalimului.
12 V Sf. cuv. Teofan; Sf. papă Grigore Dialogul. Harți lactate.
13 S Aducerea moaștelor sf. aep. Nichifor. Pomenirea tuturor cuvioșilor sihaștri și călugări.
14 D DUMINICA LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ (a Izgonirii lui Adam din Rai). Sf. cuv. Benedict de Nursia, patronul Europei; Sf. pr. m. Alexandru. G 8; EvÎ 8; Ap Rm 13,11-14;14,1-4; Ev Mt 6,14-21.
15 L Sf. m. Agapie și cei împreună cu el. Începutul Postului Mare. Post și ajun.
16 M Sf. m. Sabin Egipteanul.
17 M Sf. cuv. Alexie, Omul lui Dumnezeu.
18 J Sf. aep. Chiril al Ierusalimului.
19 V Sf. m. Hrisant și Daria; [Sf. Iosif, patronul Bisericii Universale].
20 S Sf. cuv. m. uciși în Mănăstirea Sf. Sava. Pomenirea morților.
21 D DUMINICA 1 DIN POST (a Dreptei credințe sau a Ortodoxiei). Sf. cuv. ep. Iacob Mărturisitorul. G 1; EvÎ 9; Ap Evr 11,24-26.32-40; Ev Io 1,43-51.
22 L Sf. pr. m. Vasile.
23 M Sf. cuv. m. Nicon și cei 199 învățăcei.
24 M Sf. cuv. Zaharia.
25 J BUNAVESTIRE. EvU Lc 1,39-49.56; Ap Evr 2,11-18; Ev Lc 1,24-38.
26 V Serbarea Sf. Arhanghel Gavril.
27 S Sf. cuv. m. Matrona din Tesalonic. Pomenirea morților.
28 D DUMINICA 2 DIN POST (a Sf. Grigore Palamas). Sf. cuv. Ștefan Taumaturgul; Sf. cuv. Ilarion cel Nou. G 2; EvÎ 10; Ap Evr 1,10-2,3; Ev Mc 2,1-12.
29 L Sf. ep. Marcu al Aretusei, diac. Chiril și cei împreună cu ei.
30 M Sf. cuv. Ioan Scărarul.
31 M Sf. ep. m. Ipatie al Gangrei.

 Calendar Greco-Catolic APRILIE 2021

1 J Sf. cuv. Maria Egipteanca.
2 V Sf. cuv. Tit Taumaturgul.
3 S Sf. cuv. Nichita Mărturisitorul. Pomenirea morților.
4 D DUMINICA 3 DIN POST (a Sfintei Cruci). Sf. m. Teodul și Agatopod; Sf. cuv. Gheorghe și Iosif Imnograful. G 3; EvÎ 11; Ap Evr 4,14-5,6; Ev Mc 8,34-9,1.
5 L Sf. m. Claudiu, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Nichifor și Serapion.
6 M Sf. aep. Eutichie; Sf. ep. m. Irineu de Sirmium.
7 M Sf. cuv. ep. Gheorghe Mărturisitorul și m. Caliopie.
8 J Sf. ap. Irodion, Agab, Ruf, Asincrit, Flegon și Hermas – apostoli din cei 70; Sf. papă Celestin.
9 V Sf. m. Eupsihie din Cezareea.
10 S Sf. m. Terentie, Maxim, Macarie, Pompei, African și cei împreună cu ei; [Sf. Gemma Galgani].
11 D DUMINICA 4 DIN POST (a Sf. cuv. Ioan Scărarul). Sf. ep. m. Antipa al Pergamului. G 4; EvÎ 1; Ap Evr 6,13-20; Ev Mc 9,17-32.
12 L Sf. ep. Vasile de Parion și sf. Sava de la Buzău.
13 M Sf. papă m. Martin.
14 M Sf. ap. Aristarh, Pud și Trofim – apostoli din cei 70.
15 J Sf. m. Crescent. Canonul cel Mare (al Sf. Andrei din Creta).
16 V Sf. m. Agapia, Irina și Hionia.
17 S Sf. ep. m. Simeon și cei împreună cu el; Sf. cuv. ep. Acachie; Sf. papă Agapet. Acatistul Maicii Domnului. Pomenirea morților.
18 D DUMINICA 5 DIN POST (a Sf. cuv. Maria Egipteanca). Sf. cuv. Ioan. G 5; EvÎ 2; Ap Evr 9,11-14; Ev Mc 10,32-45.
19 L Sf. pr. m. Pafnutie; Sf. cuv. Ioan Paleolavritul.
20 M Sf. cuv. Teodor Trihina; Sf. Teotim de Tomis.
21 M Sf. ep. m. Ianuarie și cei împreună cu el; Sf. pr. m. Teodor din Perga Pamfiliei.
22 J Sf. cuv. m. Teodor.
23 V SF. MARE MUCENIC GHEORGHE. EvU Lc 21,12-19; Ap 1 Cor 3,9-17; Ev Io 15,17-16,2.
24 S Sâmbăta Sf. și dreptului Lazăr. Sf. m. Sava Stratilat; Sf. cuv. Elisabeta Taumaturga. Pomenirea morților.
25 D DUMINICA 6 DIN POST (Duminica Floriilor sau a Intrării Domnului în Ierusalim). Sf. ap. și ev. Marcu. EvU Mt 21,1-11.15-17; Ap Fil 4,4-9; Ev Io 12,1-18; Sfințirea ramurilor.
26 L Sf. ep. m. Vasile al Amasiei. Începutul Săptămânii Mari.
27 M Sf. ep. m. Simeon, rudenia Domnului.
28 M Sf. ap. Iason și Sosipatru, din cei 70; Sf. m. Dada, Maxim și Quintilian.
29 J Sfânta și Marea Joi (Cina cea de taină, Spălarea picioarelor). Sf. 9 m. din Cizic; Sf. cuv. Memnon Taumaturgul; [Sf. Ecaterina de Siena – patroana Europei]. Cele 12 Evanghelii ale Patimilor Domnului.
30 V Sfânta și Marea Vineri (Patimile și moartea Domnului). Sf. ap. m. Iacob cel Mare. Zi aliturgică. Orele Împărătești. Prohodul Domnului. Post și ajun. Colecta „Pro Terra Sancta” (pentru opere și organizații din Țara Sfântă).

 Calendar Greco-Catolic MAI 2021

1 S Sfânta și Marea Sâmbătă (Isus în mormânt). Sf. pf. Ieremia; [Sf. Iosif Muncitorul].
2 D DUMINICA ÎNVIERII DOMNULUI ȘI DUMNEZEULUI NOSTRU ISUS HRISTOS (SF. PAȘTI). Aducerea la Constantinopol a moaștelor Sf. Atanasie cel Mare. EvU Mt 28,1-15; Ap Fap 1,1-8; Ev Io 1,1-17.
3 L A II-A ZI DE PAȘTI. Sf. m. Timotei și Maura. EvU Mt 28,1-15; Ap Fap 1,12-17.21-26; Ev Io 1,18-28.
4 M A III-A ZI DE PAȘTI. Sf. m. Pelaghia (sec. IV). EvU Mt 28,1-15; Ap Fap 2,14-21; Ev Lc 24,12-35.
5 M Sf. m. Irina. Harți.
6 J Dreptul Iov, mult-răbdătorul.
7 V Arătarea pe cer a Sf. Cruci la Ierusalim; Sf. m. Acachie. Harți.
8 S Sf. ap. și ev. Ioan; Sf. cuv. Arsenie cel Mare; [Fer. Ieremia Valahul].
9 D DUMINICA 2 DUPĂ PAȘTI (a lui Toma). Sf. pf. Isaia; Sf. m. Hristofor. G 1; EvÎ 1; Ap Fap 5,12-20; Ev Io 20,19-31.
10 L Sf. Simon Zelotul.
11 M Sf. m. Mochie.
12 M Sf. ep. Epifanie; Sf. Gherman al Constantinopolului.
13 J Sf. m. Glicheria; [Apariția Maicii Domnului la Fatima].
14 V Sf. m. Isidor din Chios.
15 S Sf. cuv. Pahomie cel Mare; Sf. aep. Ahile al Larissei, Taumaturgul.
16 D DUMINICA 3 DUPĂ PAȘTI (a Mironosițelor). Sf. cuv. Teodor cel Sfințit; [Sf. Ioan Nepomuk; Fer. Vladimir Ghika]. G 2; EvÎ 4; Ap Fap 6,1-7; Ev Mc 15,43-16,8.
17 L Sf. ap. Andronic și cei împreună cu el; Sf. Iunia; [Fer. Scheffler János].
18 M Sf. Petru, Dionisie, Cristina, Andrei, Pavel, Benedim, Paulin și Heraclie.
19 M Sf. ep. Patriciu și cei împreună cu el.
20 J Sf. m. Talaleu.
21 V SF. ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA. EvU Io 10,9-16; Ap Fap 26,1.12-20; Ev Io 10,1-9.
22 S Sf. m. Vasilisc; [Sf. Rita de Cascia].
23 D DUMINICA 4 DUPĂ PAȘTI (a Slăbănogului). Sf. cuv. ep. m. Mihail. G 3; EvÎ 5; Ap Fap 9,32-42; Ev Io 5,1-15.
24 L Sf. cuv. Simeon din Muntele Minunat.
25 M A treia aflare a capului Sf. Ioan Botezătorul.
26 M Sf. ap. Carp din cei 70; [Sf. Filip Neri].
27 J Sf. m. Eladie; Sf. Iuliu Veteranul.
28 V Sf. ep. m. Eutichie.
29 S Sf. cuv. m. Teodosia.
30 D DUMINICA 5 DUPĂ PAȘTI (a Samarinencei). Sf. cuv. Isachie. G 4; EvÎ 7; Ap Fap 11,19-30; Ev Io 4,5-42.
31 L Sf. m. Ermie.

 Calendar Greco-Catolic IUNIE 2021

1 M Sf. m. Iustin Filosoful și cei împreună cu el.
2 M FERICIȚII EPISCOPI MARTIRI GRECO-CATOLICI ROMÂNI Sf. aep. Nichifor al Constantinopolului. EvU Mt 16,24-28; Ap Evr 13,7-16; Ev Lc 12,8-12.
3 J Sf. m. Lucilian și Paula cu fiii lor.
4 V Sf. aep. Mitrofan; Sf. m. Zoticos, Attalos, Camasis și Filipos din Niculițel.
5 S Sf. ep. m. Dorotei al Tirului.
6 D DUMINICA 6 DUPĂ PAȘTI (a Orbului). Sf. cuv. Visarion Taumaturgul; Sf. cuv. Ilarion cel Nou. G 5; EvÎ 8; Ap Fap 16,16-34; Ev Io 9,1-38.
7 L Sf. ep. m. Teodot al Ancirei.
8 M Aducerea moaștelor Sf. m. Teodor Stratilat.
9 M Sf. aep. Chiril al Alexandriei.
10 J ÎNĂLȚAREA DOMNULUI ȘI DUMNEZEULUI NOSTRU ISUS HRISTOS. Sf. m. Alexandru și Antonin; Sf. ep. m. Timotei. EvU EvÎ 3; Ap Fap 1,1-12; Ev Lc 24,36-53. Ziua Eroilor Neamului.
11 V Sf. ap. Bartolomeu și Barnaba.
12 S Sf. cuv. Onofrei; Sf. cuv. Petru Atonitul.
13 D DUMINICA 7 DUPĂ PAȘTI (a Rugăciunii lui Isus pentru unitate și a Sf. Părinți de la Niceea). Sf. m. Achilina; Sf. ep. Trifilie; [Sf. Anton de Padova]. G 6; EvÎ 10; Ap Fap 20,16-18.28-36; Ev Io 17,1-13.
14 L Sf. pf. Eliseu; Sf. aep. Metodie.
15 M Sf. pf. Amos; Sf. Ieronim.
16 M Sf. ep. Tihon Taumaturgul.
17 J Sf. m. Manuel, Sabel și Ismael.
18 V Sf. m. Leontie.
19 S Sf. ap. Iuda Tadeul. Pomenirea morților.
20 D DUMINICA COBORÂRII SFÂNTULUI SPIRIT (RUSALIILE). Sf. ep. m. Metodie. EvU Io 20,19-23; Ap Fap 2,1-11; Ev Io 7,37-53;8,12.
21 L PREASFÂNTA TREIME. Sf. m. Iulian din Tars. EvU EvÎ 1; Ap Ef 5,8-19; Ev Io 14,6-7.11-21.26.
22 M Sf. ep. m. Eusebiu; [Sf. Paulin de Nola].
23 M Sf. m. Agripina. Harți.
24 J NAȘTEREA SF. PF. IOAN BOTEZĂTORUL (Sânzienele). EvU Lc 1,24-25.57-68.76.80; Ap Rm 13,11-14,4; Ev Lc 1,1-25.57-68.76.80.
25 V Sf. cuv. m. Febronia. Harți.
26 S Sf. cuv. David.
27 D DUMINICA 1 dR (a Tuturor sfinților). Sf. cuv. Samson, primitorul de străini. G 8; EvÎ 1; Ap Evr 11,33-12,2; Ev Mt 10,32-33.37-38;19,27-30.
28 L Aducerea la Roma a moaștelor Sf. Chir și Ioan, doctori fără plată. Începe Postul Sf. ap. Petru și Pavel. Post.
29 M SF. APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. EvU Io 21,15-25; Ap 2Cor 11,21-12,9; Ev Mt 16,13-19. Colecta Sf. Petru (pentru opere de caritate).
30 M Serbarea celor 12 Apostoli.

 Calendar Greco-Catolic IULIE 2021

1 J Sf. m. Cosma și Damian, doctori fără plată.
2 V Așezarea veșmântului Maicii Domnului în Vlaherne.
3 S Sf. m. Iacint; Sf. aep. Anatolie.
4 D DUMINICA 2 dR (a Chemării primilor apostoli). Sf. aep. Andrei Cretanul. G 1; EvÎ 2; Ap Rm 2,10-16; Ev Mt 4,18-23.
5 L Sf. Marta, mama Sf. Simeon; Sf. cuv. Atanasie Atonitul; Sf. cuv. Lampadie Taumaturgul.
6 M Sf. cuv. Sisoe cel Mare; [Sf. m. Maria Goretti].
7 M Sf. cuv. Toma; Sf. cuv. Acachie; Sf. m. Chiriachi.
8 J Sf. m. Procopie.
9 V Sf. ep. m. Pancrațiu.
10 S Sf. m. uciși la Nicopole, Armenia.
11 D DUMINICA 3 dR (a Predicii de pe munte). Sf. m. Eufemia. G 2; EvÎ 3; Ap Rm 5,1-10; Ev Mt 6,22-33.
12 L Sf. m. Proclu și Ilarie.
13 M Sf. Arh. Gavril; Sf. cuv. Ștefan Savaitul.
14 M Sf. ap. Aquila, din cei 70; Sf. aep. Iosif Mărturisitorul.
15 J Sf. m. Chiriac și mama sa Iulita.
16 V Sf. m Atinoghen și cei 10 discipoli; [Sf. Fec. Maria, Regina Carmelului].
17 S Sf. m. Marina.
18 D DUMINICA 4 dR (a Vindecării slugii sutașului și a Sf. Părinți de la primele șase sinoade ecumenice). Sf. m. Emilian din Durostorum. G 3; EvÎ 4; Ap Rm 6,18-23; Ev Mt 8,5-13.
19 L Sf. cuv. Macrina; Sf. cuv. Die.
20 M SF. PF. ILIE TESVITEANUL. EvU Mc 9,10-15; Ap Iac 5,10-20; Ev Lc 4,22-30.
21 M Sf. cuv. Simeon și Ioan.
22 J Sf. Maria Magdalena.
23 V Aducerea moaștelor în Constantinopol a Sf. m. Foca; Sf. pf. Ezechiel; [Sf. Brigitta, patroana Europei].
24 S Sf. m. Cristina.
25 D DUMINICA 5 dR (a Vindecării celor doi îndrăciți din Gadara). Adormirea Sf. Ana, mama Maicii Domnului; Sf. cuv. Olimpiada și Eupraxia. G 4; EvÎ 5; Ap Rm 10,1-10; Ev Mt 8,28-9,1.
26 L Sf. m. Ermolau, Ermip și Ermocrat; Sf. m. Paraschiva.
27 M Sf. m. Pantelimon, doctor fără plată.
28 M Sf. diac. ap. Prohor, Nicanor, Timon și Parmena.
29 J Sf. m. Calinic și Teodota.
30 V Sf. ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, din cei 70.
31 S Sf. Evdochim; [Sf. Ignațiu de Loyola].

 Calendar Greco-Catolic AUGUST 2021

1 D DUMINICA 6 dR (a Vindecării slăbănogului din Capernaum). Scoaterea Sf. Cruci; Cei 7 prunci m. Macabei, mama lor Salomoni și învățătorul lor Eliazar; [Sf. ep. Alfons Maria de Liguori]. G 5; EvÎ 6; Ap Rm 12,6-14; Ev Mt 9,1-8.
2 L Aducerea moaștelor Sf. m. arhid. Ștefan la Ierusalim. Începe Postul Sfintei Marii. Post.
3 M Sf. Isachie; Sf. Dalmat; Sf. Faust.
4 M Cei 7 tineri m. din Efes; Sf. cuv. m. Evdochia; [Sf. Ioan Maria Vianney].
5 J Sf. m. Eusignie; Sf. papă Fabian.
6 V SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS. EvU Lc 9,28-36; Ap 2Pt 1,10-19; Ev Mt 17,1-9.
7 S Sf. cuv. m. Dometie Persul.
8 D DUMINICA 7 dR (a Vindecării celor doi orbi). Sf. ep. m. Emilian; [Sf. Dominic]. G 6; EvÎ 7; Ap Rm 15,1-7; Ev Mt 9,27-35.
9 L Sf. ap. Matia; [Sf. Tereza Benedicta a Crucii (Edith Stein), patroana Europei].
10 M Sf. arhid. m. Laurențiu.
11 M Sf. m. Euplu; [Sf. Clara de Assisi].
12 J Sf. m. Fotie și Anicet.
13 V Aducerea moaștelor Sf. Maxim Mărturisitorul la Constantinopol.
14 S Sf. pf. Micheia; [Sf. Maximilian Kolbe].
15 D DUMINICA 8 dR (a Înmulțirii celor cinci pâini și doi pești). ADORMIREA MAICII DOMNULUI. G 7; EvU Lc 1,39-49.56; Ap 1Cor 1,10-17 și Fil 2,5-11; Ev Mt 14,14-22 și Lc 10,38-42;11,27-28.
16 L Aducerea de la Edesa la Constantinopol a icoanei nefăcute de mână a Domnului nostru Isus Hristos; Sf. m. Diomid.
17 M Sf. m. Miron.
18 M Sf. m. Flor și Laur.
19 J Sf. m. Andrei Stratilat și cei împreună cu el.
20 V Sf. pf. Samuil; [Sf. Bernard].
21 S Sf. ap. Tadeu; Sf. m. Vassa și fiii ei; [Sf. papă Pius X].
22 D DUMINICA 9 dR (a Umblării lui Isus pe ape). Sf. m. Agatonic și cei împreună cu el; [Sf. Fec. Maria Regină]. G 8; EvÎ 9; Ap 1Cor 3,9-17; Ev Mt 14,22-34.
23 L Sf. m. Lup; Sf. ep. m. Irineu de Lyon.
24 M Sf. ep. m. Eutihie.
25 M Aducerea în Veneția a moaștelor Sf. ap. Bartolomeu; Amintirea Sf. ap. Tit.
26 J Sf. m. Adrian și Natalia.
27 V Sf. cuv. Pimen; [Sf. Monica, mama Sf. Augustin].
28 S Sf. cuv. Moise Etiopianul; [Sf. ep. Augustin].
29 D DUMINICA 10 dR (a Vindecării unui lunatic). TĂIEREA CAPULUI SF. PF. IOAN BOTEZĂTORUL. G 1; EvÎ 10; Ap 1Cor 4,9-16 și Fap 13,25-33; Ev Mt 17,14-23 și Mc 6,14-30. Post și ajun.
30 L Sf. patr. Alexandru, Ioan și Pavel cel Nou ai Constantinopolului.
31 M Așezarea în raclă a brâului Maicii Domnului.

 Calendar Greco-Catolic SEPTEMBRIE 2021

1 M Sf. cuv. Simeon Stilitul; Serbarea Psf. Născătoare din Miasine; Sf. m. Aitala; Sf. 40 femei m.; Sf. diac. Ammun; Sf. m. Calist, Evod, Ermoghen; Amintirea lui Isus Fiul lui Navi. Indictionul – Începutul anului nou bisericesc.
2 J Sf. m. Mamant; Sf. patr. Ioan Postitorul al Constantinopolului.
3 V Sf. ep. Antim; Sf. cuv. Teoctist.
4 S Sf. ep. m. Vavila; Sf. pf. Moise.
5 D DUMINICA 11 dR (a Datornicului nemilostiv). Sf. pf. Zaharia, tatăl Înaintemergătorului. G 2; EvÎ 11; Ap 1Cor 9,2-12; Ev Mt 18,23-35.
6 L Amintirea minunii din Colose a Sf. Arhanghel Mihail.
7 M Sf. m. Sozont (†304).
8 M NAȘTEREA MAICII DOMNULUI. EvU Lc 1,39-49.56; Ap Fil 2,5-11; Ev Lc 10,38-42;11,27-28.
9 J Drepții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului; Sf. m. Severian.
10 V Sf. m. Minodora, Mitrodora și Nimfodora.
11 S Sâmbăta dinaintea Înălțării Sfintei Cruci. Sf. cuv. Teodora din Alexandria.
12 D DUMINICA DINAINTEA ÎNĂLȚĂRII SFINTEI CRUCI. Sf. m. Autonom. G 3; EvÎ 1; Ap Gal 6,11-18; Ev Io 3,13-17.
13 L Sfințirea bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. m. Corneliu Sutașul.
14 M ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI. EvU Io 12,28-36; Ap 1Cor 1,18-24; Ev Io 19,6-11.13-20.25-28.30-35. Post și ajun.
15 M Sf. m. Nichita Gotul; [Sf. Fecioară Maria Îndurerată].
16 J Sf. m. Eufemia.
17 V Sf. m. Sofia și fiicele ei Pistis, Elpis și Agapis.
18 S Sâmbăta după Înălțarea Sfintei Cruci. Sf. ep. m. Eumenie al Gortinei.
19 D DUMINICA DUPĂ ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI. Sf. m. Trofim, Savatie și Dorimedont. G 4; EvÎ 2; Ap Gal 2,16-20; Ev Mc 8,34-9,1.
20 L Sf. m. Eustațiu și Teopista cu fiii lor Agapiu și Teopist.
21 M Sf. ap. Quadrat din Magnesia; Sf. pf. Iona.
22 M Sf. ep. m. Foca.
23 J Conceperea Sf. pf. Ioan Botezătorul; [Sf. Padre Pio].
24 V Sf. m. Tecla.
25 S Sf. cuv. Eufrosina.
26 D DUMINICA 18 dR (a Pescuirii minunate). Săvârșirea din viață a Sf. ap. și ev. Ioan. G 5; EvÎ 3; Ap 2Cor 9,6-11; Ev Lc 5,1-11.
27 L Sf. m. Calistrat și cei împreună cu el; [Sf. Vincențiu de Paul].
28 M Sf. cuv. Hariton Mărturisitorul.
29 M Sf. cuv. Chiriac Sihastrul.
30 J Sf. ep. m. Grigore luminătorul, apostolul armenilor.

 Calendar Greco-Catolic OCTOMBRIE 2021

1 V Acoperământul Maicii Domnului; Sf. ap. Anania, din cei 70; Sf. cuv. Roman Melodul; [Sf. Tereza a Pruncului Isus].
2 S Sf. ep. Ciprian; Sf. m. Iustina fecioara.
3 D DUMINICA 19 dR (a Predicii de pe câmpie). Sf. ep. Dionisie Areopagitul; [Fer. Bogdánffy Szilárd]. G 6; EvÎ 4; Ap 2Cor 11,31-12,9; Ev Lc 6,31-36.
4 L Sf. ep. Ieroteu; [Sf. Francisc de Assisi].
5 M Sf. Haritina.
6 M Sf. ap. Toma.
7 J Sf. m. Sergiu și Vach; [Sfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului].
8 V Sf. cuv. Pelaghia.
9 S Sf. ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Andronic și Atanasia.
10 D DUMINICA 20 dR (a Învierii fiului văduvei din Nain). Sf. m. Eulampie și sora sa Eulampia. G 7; EvÎ 5; Ap Gal 1,11-19; Ev Lc 7,11-16.
11 L Sf. ap. Filip, dintre cei 7 diaconi; Sf. cuv. Teofan Mărturisitorul; [Sf. papă Ioan XXIII].
12 M Sf. m. Prob, Tarah și Andronic.
13 M Sf. m. Carp, Papil și Agatonica.
14 J Sf. m. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Celsie; Sf. cuv. ep. Cosma al Maiumei.
15 V Sf. pr. m. Lucian din Antiohia; [Sf. Tereza de Avila].
16 S Sf. Longin, sutașul; [Sf. Maria Margareta Alacoque].
17 D DUMINICA 21 dR (a Semănătorului și a Sf. Părinți de la sinodul al VII-lea ecumenic de la Niceea, din 787). Sf. pf. Osea; Sf. cuv. m. Andrei din Creta. G 8; EvÎ 6; Ap Gal 2,16-20; Ev Lc 8,5-15.
18 L Sf. ap. și ev. Luca.
19 M Sf. pf. Ioil; Sf. m. Var.
20 M Sf. m. Artemie.
21 J Sf. cuv. Ilarion cel Mare; [Sf. Ursula].
22 V Sf. ep. Averchie; Cei 7 tineri m. din Efes; [Sf. papă Ioan Paul II].
23 S Sf. ap. Iacob, rudenia Domnului.
24 D DUMINICA 23 dR (a Vindecării îndrăcitului din Gherasa). Sf. m. Areta și cei împreună cu el. G 1; EvÎ 7; Ap Ef 2,4-10; Ev Lc 8,26-39. Colecta „Pro Missionibus” (pentru opere misionare).
25 L Sf. m. Marcian și Martiriu.
26 M SF. M. DUMITRU, IZVORÂTORUL DE MIR. EvU Mt 10,16-22; Ap 2Tim 2,1-10; Ev Io 15,17-16,2.
27 M Sf. m. Nestor.
28 J Sf. m. Terențiu și Neonila; Sf. cuv. Ștefan Savaitul.
29 V Sf. cuv. m. Anastasia Romana; Sf. cuv. Avramie.
30 S Sf. m. Zenovie și sora sa Zenovia.
31 D DUMINICA 22 dR (a Bogatului nemilostiv). Sf. ap. Stahie, Apelie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis, din cei 70; Sf. m. Epimah. G 2; EvÎ 8; Ap Gal 6,11-18; Ev Lc 16,19-31.

 Calendar Greco-Catolic NOIEMBRIE 2021

1 L Sf. m. Cosma și Damian, doctori fără plată.
2 M Sf. m. Achindin, Pegasie, Aftonie, Elpidifor și Anempodist.
3 M Sf. m. Achepsima; Sf. m. Aitala și Iosif.
4 J Sf. cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. ep. m. Nicandru; Sf. pr. m. Ermeu; [Sf. Carol Borromeu].
5 V Sf. Galaction și Epistimia.
6 S Sf. aep. Pavel Mărturisitorul.
7 D DUMINICA 24 dR (a Învierii fiicei lui Iair). Cei 33 Sf. m din Melitene; Sf. cuv. Lazăr Taumaturgul. G 3; EvÎ 9; Ap Ef 2,14-22; Ev Lc 8,41-56.
8 L SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL ȘI TOATE CETELE PUTERILOR CEREȘTI. EvU Mt 13,24-30.36-43; Ap Evr 2,2-10; Ev Lc 10,16-21.
9 M Sf. m. Onisifor și Porfirie; Sf. cuv. Matroana și Teoctista din Lesbos.
10 M Sf. ap. Sosipatru, Erast și cei împreună cu ei, din cei 70; Sf. m. Orest.
11 J Sf. m. Mina, Victor, Vichentie și Ștefanida; Sf. cuv. Teodor Studitul.
12 V Sf. aep. Ioan Milostivul; Sf. cuv. Nil Sinaitul; Sf. aep. m. Iosafat, OSBM.
13 S Sf. aep. Ioan Gură de Aur al Constantinopolului.
14 D DUMINICA 25 dR (a Samarineanului milostiv). Sf. ap. Filip. G 4; EvÎ 10; Ap Ef 4,1-7; Ev Lc 10,25-37.
15 L Sf. m. Gurie, Samona și Aviv. Începe Postul Crăciunului. Post.
16 M Sf. ap. și ev. Matei.
17 M Sf. ep. Grigore Taumaturgul.
18 J Sf. m. Platon și Roman.
19 V Sf. pf. Avdie; Sf. m. Varlaam.
20 S Sf. cuv. Grigore Decapolitul; Sf. aep. Proclu; Sf. Dasius din Durostorum.
21 D DUMINICA 26 dR (a Bogatului căruia i-a rodit țarina). INTRAREA ÎN TEMPLU A MAICII DOMNULUI. G 5; EvU Lc 1,39-49.56; Ap Ef 5,8-19 și Evr 9,1-7; Ev Lc 12,16-21 și Lc 10,38-42;11,27-28.
22 L Sf. ap. Filimon, Apfia și Onisim; Sf. m. Cecilia, Valerian și Tiburțiu.
23 M Sf. ep. Amfilochie; Sf. ep. Grigore.
24 M Sf. papă m. Clement; Sf. Petru al Alexandriei.
25 J Sf. m. Ecaterina din Sinai; Sf. m. Mercurie.
26 V Sf. cuv. Alipie Stâlpnicul Sf. Nicon Metanoitul.
27 S Sf. m. Iacob Persanul.
28 D DUMINICA 30 dR (a Tânărului bogat). Sf. cuv. Ștefan cel Nou; Sf. m. Irinarh; [Sf. Caterina Labouré]. G 6; EvÎ 1; Ap Col 3,12-16; Ev Lc 18,18-27.
29 L Sf. m. Paramon și Filumen.
30 M Sf. ap. Andrei.

 Calendar Greco-Catolic DECEMBRIE 2021

1 M Sf. pf. Naum. Unirea Transilvaniei cu România. Sărbătoare Națională. Te Deum.
2 J Sf. pf. Avacum.
3 V Sf. pf. Sofonie; [Sf. Francisc Xaveriu].
4 S Sf. m. Varvara; Sf. cuv. Ioan Damaschinul.
5 D DUMINICA 27 dR (a Vindecării femeii gârbove). Sf. cuv. Sava cel Sfințit. G 7; EvÎ 2; Ap Ef 6,10-17; Ev Lc 13,10-17.
6 L SF. AEP. NICOLAE DE LA MIRA LICIEI, FĂCĂTORUL DE MINUNI. EvU Io 10,9-16; Ap Evr 13,17-21; Ev Lc 6,17-23.
7 M Sf. aep. Ambrozie al Milanului.
8 M Sf. cuv. Patapie.
9 J Conceperea Preasfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana (Neprihănita Zămislire).
10 V Sf. m. Mina, Ermoghen și Eugraf; [Fer. Anton Durcovici].
11 S Sf. cuv. Daniel Stâlpnicul.
12 D DUMINICA 28 dR (a Celor poftiți la cină și a Strămoșilor Domnului). Sf. ep. Spiridon al Trimitundei, Taumaturgul. G 8; EvÎ 3; Ap Col 1,12-18; Ev Lc 14,16-24.
13 L Sf. m. Eustratie, Axentie, Eugen, Mardarie și Orest; Sf. m. Lucia.
14 M Sf. m. Tirs, Leuchie, Calinic, Filimon, Apolloniu și Arian; [Sf. Ioan al Crucii].
15 M Sf. ep. m. Elefterie.
16 J Sf. pf. Agheu.
17 V Sf. pf. Daniel; Sf. Anania, Azaria și Misael.
18 S Sâmbăta dinaintea Nașterii Domnului. Sf. m. Sebastian și cei împreună cu el.
19 D DUMINICA DINAINTEA NAȘTERII DOMNULUI (a Strămoșilor trupești de la Adam până la Sf. Iosif, logodnicul Născătoarei de Dumnezeu). Sf. m. Bonifaciu. G 1; EvÎ 4; Ap Evr 11,9-10.32-40; Ev Mt 1,1-25.
20 L Sf. ep. m. Ignațiu Teoforul.
21 M Sf. m. Iuliana din Nicomidia.
22 M Sf. m. Anastasia Romana.
23 J Cei 10 Sf. m din Creta.
24 V Sf. m. Eugenia. Ajunul Nașterii Domnului. Post și Ajun.
25 S NAȘTEREA DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS – CRĂCIUNUL. EvU Mt 1,18-24; Ap Gal 4,4-7; Ev Mt 2,1-12.
26 D DUMINICA DUPĂ NAȘTEREA DOMNULUI (a Sf. și drepților: Iosif – logodnicul Născătoarei de Dumnezeu, David – pf. și împăratul, și Iacob – rudenia Domnului). A II-A ZI DE CRĂCIUN. Serbarea Maicii Domnului. Sf. ep. m. Eftimie. G 2; EvÎ 5; Ap Gal 1,11-19; Ev Mt 2,13-23.
27 L A III-A ZI DE CRĂCIUN. Sf. arhid. m. Ștefan; Sf. cuv. Teodor Mărturisitorul. EvU Lc 21,12-19; Ap Fap 6,8-7,5.47-60; Ev Mt 21,33-44.
28 M Sf. 20.000 m. arși de vii în Nicomidia.
29 M Sf. prunci uciși de Irod; Sf. cuv. Marcel Achimitul. Harți.
30 J Sf. m. Anisia; Sf. cuv. pr. Zotic, hrănitorul de orfani.
31 V Sf. cuv. Melania Romana.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu